အိတ္စပရပ္သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို

အိတ္စပရပ္သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို

အဆိုပါအိတ္စပရပ္သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား - ကော်ဖီကဲ့သို့မွှေးကြိုင်လှုံ့ဆော်နှင့်သင့်အဘို့စတင်၏ခပ်သိမ်းသောကာလမှာအကောင်းဆုံးကော်ဖီပျော်မွေ့နေ့ကို, သင်ကချင် ...